O mě

V roce 2010 MgA. Irena Staňková úspěšně absolvovala obor Textilní tvorby na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze. Oponentkou její diplomové práce byla Adriena Šimotová, která o Ireně napsala:
“Již od prvního setkání s jejím dílem je jasné, že se jedná o tvorbu přesvědčivé citlivosti. Její tvorba je diplomovým souborem prezentována ve značné šíři, část těchto prací vykazuje většinu znaků volného umění, část inklinuje spíše k designu. V obou případech pracuje Irena Staňková svobodně. Využívá nejenom textilního materiálu, papíru drátů, koňských žíní atd. Nestaví se zády k současné technologii, naopak ji využívá, aniž by přitom potlačovala jedinečnou stopu lidství. Příkladem mohou být japonské závěsy z průsvitného papíru s laserem prosekanou kresbou. Součástí souboru jsou i znamenité kresby koní provedené tuší jedna ku jedné, jež jsou svým monumentálním pojetím víc než pouhými studiemi…jsou jistě úskalí, která by mohla vývoj tvůrčí cesty Ireny Staňkové ohrozit, ale vždy ji myslím může zachránit takový přístup ke zpodobované skutečnosti či ke skutečnosti vůbec, který není pouhou estetizací, ale je tvořivým vztahem hledání a vyjadřování podstatného.”

Adriena Šimotová

CV

1998 - 2002 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha, obor užitá malba
2010 - Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, obor textilní tvorba
2009 - Design scholen Kolding, Dánsko, obor textilní tvorba

Výstavy

2011- Designblok (Praha) módní přehlídka, japonské stínící systémy s arch. studiem Kdo má židli bydlí

2011 - realizace japonských posuvných stěn kaple v Benešově s arch. Studiem Špaček

2011 - Mezinárodní Trienale Textilu Lodge (Polsko)

2012 - Designskolen Kolding Výstava